Classic Premium Tumbled & Unfilled Travertine | 12mm Tiles & 30mm Pavers

Classic Premium Tumbled & Unfilled Travertine | 12mm Tiles & 30mm Pavers

Classic Tumbled & Unfilled Travertine

Sizes Available:

12mm

  • 406 x 406 x 12mm | $87.50+GST / m²
  • 610 x 406 x 12mm | $87.50+GST / m²
  • French Pattern Set 12mm | $87.50+GST / m²

30mm

  • 406 x 406 x 30mm | $97.50+GST / m²
  • 610 x 406 x 30mm | $97.50+GST / m²
  • French Pattern Set 30mm | $97.50+GST / m²

$87.50$97.50 + GST

Clear